uk

 

Fram Film is a production company of short commercial and non-commercial films, art-/ and design work. Our focus is to collaborate with all kinds of talents to both create artistic and commercial projects. Fram Film is based in Norway, also producing in several countries like the UK, Czech Republic, Holland and USA.

We handle productions from idea to finish, and collaborate directly with clients and advertising agency, as well short films initiated by writers. One of our basic strengthsis flexibility as we work with diverse talents to complete any project.

Work with Us

Instead of housing a larger stab we focus on collaborating with freelance artists with different expertise. We are continuously searching for talents working within film production, animation, concept art, story boarding, script writing or design. Contact under the contact form for further information. Fram Film is a part of Venture Pictures AS, a development company of feature films and TV entertainment.

 

nor

 

Fram Film er et produksjonsselskap som produserer kommersielle og ikke-kommersiell film, grafisk kunst og design arbeid. Vårt fokus er å samarbeide med ulik kompetanse gjennpom et vidt nettverk av talenter. Fram Film er basert i Norge, men produserer i flere land som Storbritannia, Tsjekkia, Nederland og USA.

Vi gjennomfører prosjketer fra idé til ferdig produkt og samarbeider direkte med kunder og reklamebyrå. Samtidig produserer vi kunstneriske produksjoner startet av oss eller av tilknyttede artister/manusforfattere. En av våre grunnleggende styrker er fleksibilitet, da vi jobber med et bredt utvalg av talenter, som gjør oss i stand til å håndtere de fleste oppdrag.

Jobb med Oss
Fremfor å basere oss på en større stab faste ansatte fokuserer vi på samarbeid med frilansere med ulik kompetanse. Vi søker kontinuerlig etter talenter som arbeider innen filmproduksjon, animasjon, concept art, story boarding, manus eller design. Ta kontakt under «Contact» for ytterligere informasjon. Fram Film er del av Venture Pictures AS, et utviklingsselskap for spillefilm og TV-underholdning.

 


VENTURE PICTURES // FRAM FILM AS
Telephone: + 47 55 90 90 30 Mobile: +47 920 930 43
Holmedalsgården 3 5004 Bergen NORWAYwww.framfilm.no // www.framfilm.com // post@framfilm.no